شهید بهشتی و همسر بنی صدر شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ 21:44
بنی صدر که فرار کرد، زنش را دستگیر کردند. زنگ زد که زن بنی صدر تخلفی نکرده باید زود آزادش کنید. آزادش نکردند. گفت با اختیارات خودم آزادش میکنم. میگفت«هر یک ثانیه که ددر زندان باشد گناهش گردن جمهوری اسلامی است.»
برچسب‌ها: شهید بهشتی, سید محمدحسین بهشتی, شهدای هفت تیر, همسر بنی صدر
نوشته شده توسط بتول زهرادوست  | لینک ثابت |